Montaż – również przy użyciu
technik alpinistycznych